Het was in oktober, een schot in de nacht
Het bloed in de rondte, en ééntje die lacht.

Door J. Teunissen, ergens tussen 1990 en 1995 nadat hij opgeschrokken was van het geluid van schoten, afgevuurd in de Bootsmansstraat te Rotterdam. Hijzelf woonde in de Stuurmansstraat. (Schippersbuurt, Bospolder, geweldige buurt, nou ja, je moest er van houden...)
Enkele jaren later hadden Pim Fortuyn (LPF) en Paul Rosenmöller (GroenLinks) tijdens een live verkiezingsdebat een discussie over zogenaamde nogo-areas. Pim Fortuyn stelde dat hij zich in enkele straten/buurten niet durfde te vertonen omdat hij daar geheid lastig zou worden gevallen, mede danwel vooral vanwege zijn alom bekende geaardheid. Volgens Paul R. bestonden er helemaal geen nogo-areas. Hij was immers zelf ook in die buurten geweest en was niet lastig gevallen.....
Sodemieter op, Paul R. van GroenLinks, JIJ liep daar tijdens een georkestreerd bezoekje met politie-bescherming. Politie-bescherming die de bevolking ook wenste maar niet kreeg! Ik woonde zelf in de Bospolder, en ik had je wel wat nogo-areas kunnen laten zien waar je je echt niet op je gemak had gevoeld!
In ieder geval, mijn vertrouwen in Paul R., voor zover ik die al had, was spontaan verdwenen en dat in die kop-in-'t-zand-partij waar hij (hét) lid van was al helemaal....